Fundacja Kobieta i Natura

Pobierając z naszej strony Program do rozliczania PIT wspieracie Państwo Fundację Kobieta i Natura, działającą w zakresie profilaktyki zdrowia zwiększając jakość opieki zdrowotnej oraz świadomość podejścia do zdrowia wśród ludzi.

Szanowni Państwo,
W imieniu Fundacji Kobieta i Natura, pragnę przedstawić nasze dotychczasowe osiągnięcia. Działamy od 2006r. i od początku posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego. Naszą misją jest propagowanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie profilaktyki i opieki zdrowotnej. Od 2007r organizujemy międzynarodowe sympozja dla lekarzy, pielęgniarek i położnych. Prowadzimy bezpłatne wykłady i szkolenia dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Organizujemy festiwale zdrowia i wydajemy broszury oraz newslettery poświęcone tematyce zdrowotnej. Cała nasza działalność ma charakter non profit.

Osiągnięcia Fundacji
W 2016r. zorganizowaliśmy dwie międzynarodowe konferencje: Nowoczesne praktyki w położnictwie i neonatologii oraz Optymalna profilaktyka i leczenie chorób onkologicznych. Motywem przewodnim Sympozjum położniczego były nowoczesne techniki zwiększające szanse na poród fizjologiczny oraz optymalna opieka nad kobietą po porodzie i noworodkiem. Z wykładami wystąpili m.in. światowej sławy ginekolog i chirurg prof. Michael Stark, ceniona na całym świecie położna Ina May Gaskin, oraz dr Susan M. Ludington, która przeszkoliła naszych lekarzy i położne w zakresie kangurowania wcześniaków i noworodków urodzonych w terminie.

Misja
Międzynarodowa konferencja onkologiczna zgromadziła światowej sławy ekspertów m.in. z Niemiec, Szwajcarii, Włoch, Hiszpanii i USA. Opierając się na swojej wieloletniej praktyce w najlepszych ośrodkach onkologicznych w Europie i Stanach Zjednoczonych zaprezentowali nowoczesne metody leczenia, które są przyjazne dla pacjentów i minimalizują skutki uboczne chemio i radioterapii. W konferencji onkologicznej wzięło bezpłatnie udział wielu młodych lekarzy onkologów z całej Polski. Właśnie poprzez takie działania realizujemy naszą misję upowszechniania nowoczesnej wiedzy medycznej.

Szanowni Państwo dzięki Waszej życzliwości będziemy mogli kontynuować dotychczasowe wysiłki na rzecz upowszechnienia optymalnych rozwiązań z zakresu leczenia i profilaktyki.

Wspólnymi siłami możemy kontynuować dotychczasowe działania oraz podejmować nowe wyzwania.

W związku ze zbliżającym się okresem rozliczeń podatkowych prosimy o wparcie nas 1% podatku.
Więcej informacji o naszej działalności oraz możliwościach wsparcia działań Fundacji na stronie www.kobietainatura.pl
Z góry dziękujemy za wszelką pomoc!

Prezes Fundacji Kobieta i Natura
Dr n. med. Preeti Agrawal