PIT 28 2018 - Rozlicz Formularze Online z Programem

Deklarację PIT 28 w 2018 roku składają podatnicy, którzy jako zasadę opodatkowania wybrali ryczałt ewidencjonowany. Uzyskują oni przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z tytułu najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Rozlicza się je poza działalnością gospodarczą.

Terminy składania

Do kiedy PIT28 powinien zostać złożony? Deklaracja PIT-28 powinno złożyć się wcześniej niż pozostałe PIT-y roczne, czyli do 31 stycznia 2018 roku. Jak rozliczyć pit 28? Wypełnienie PIT 28 najszybciej dokonamy programem do rozliczenia PIT28 można również dokonać tego online. PIT 28 online pozwala szybko i bezbłędnie go wypełnić. Możliwe jest także oddanie 1 % podatku wykazanego na PIT-28 na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Podział dokumentu

Druk PIT 28 zawiera załączniki PIT 28a oraz PIT 28b. PIT 28a jest w zasadzie nieodłącznym elementem deklaracji PIT-28, zarówno gdy ryczałtem rozlicza się prowadzący działalność gospodarczą, jak i prowadzący najem lub dzierżawę. Wyjątkiem od tej zasady są spółki cywilne i jawne, które rozliczając się ryczałtowo składają PIT 28b. Podatnik prowadzący działalność lub najem oraz dodatkowo posiadający udziały w spółkach, opodatkowane ryczałtem, składa zarówno załącznik PIT 28a, jak i PIT 28b.

Przejdź do: