PIT 36 - Program Online do Pobrania

Deklaracja PIT 36 składają ci wszyscy, którzy w tym roku uzyskiwali jakiekolwiek dochody opodatkowane na zasadach skali podatkowej bez pośrednictwa płatnika. Innym słowem, byli zmuszeni w trakcie roku lub będą zmuszeni na koniec roku sami obliczyć zaliczki na podatek. Jeżeli wszystkie przychody były rozliczane przez płatnika – złożą oni zeznanie PIT 37.

Rodzaj dokumentu

Broszura PIT-36 jest to dokument za prowadzenie firmy, a dotyczy osób które zarobkowały prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na tzw. zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej. Deklaracji nie złożą prowadzący działalność rozliczaną ryczałtem ewidencjonowanym, chyba że posiadają dwa rodzaje działalności – jedną opodatkowaną według skali (PIT 36) drugą – ryczałtem (PIT 28). W tym przypadku złożą oni dwie deklaracje podatkowe – dla każdej działalności odrębnie.

Program do PIT36

Druk PIT 36 znajduje się w urzędzie skarbowym, gdzie również do wglądu zainteresowanych znajduje się wzór PIT 36. Obliczanie PIT 36 poprzez program do wypełnia PIT-ów to najprostsza forma rozliczenia się z podatku. Interaktywny PIT 36 można pobrać z Internetu, jak również istnieje możliwość wypełnienia PIT 36 online. Termin składania PIT 36 za rok 2018 składa się do 30 kwietnia 2019 roku.


Przejdź do: