PIT 37 - Rozliczenie Podatku z Programem

Deklaracja PIT-37 dotyczy przychodów uzyskiwanych i rozliczanych za pośrednictwem płatników. Jest typową deklaracją składaną przez pracowników, zleceniobiorców i innych, za których zaliczki na podatek oblicza i pobiera płatnik. Dzieje się tak nawet w przypadku, gdy korzysta się w deklaracji za rok 2018 z ulg i odliczeń. Podatnicy, którzy nie rozliczają się za pośrednictwem płatnika lub uzyskują przychody z wielu źródeł, w tym część bez pośrednictwa płatnika, składają PIT-36.

Rozliczenie małżonków

Rozliczenie podatku PIT 37 można wypełnić łącznie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Warunkiem jest, by zarówno podatnik, jak i jego małżonek byli uprawnieni do rozliczania się na PIT-37, oraz posiadali wspólnotę majątkową.

Terminy składania dokumentów

Do kiedy PIT 37 należy wypełnić i zanieść do właściwego urzędu? Wypełniony pit 37 składa się do urzędu skarbowego najpóźniej do 30 kwietnia 2019 roku. W urzędach znajduje się również druk PIT 37 oraz wzór PIT 37. Rozliczenia można dokonać programem, jest to wtedy niejako interaktywny PIT 37. Innym sposobem jest również PIT 37 online, czyli forma z bezpośrednim połączeniem internetowym, który zawiera również wszystkie wskazówki jak należy wypełnić PIT 37.


Przejdź do: