Do Kiedy Rozliczyć PIT 2018? Terminy składania Rozliczeń

Termin składania deklaracji podatkowych przez pracodawcę upływa zawsze pod koniec lutego. W 2019 roku termin rozliczenia PIT-11 to koniec lutego. Pracodawca ma obowiązek rozliczyć i wysłać deklaracje do urzędu skarbowego oraz na adres zameldowania pracownika. Jeśli pracodawca zastanawia się do kiedy PIT-11 za 2018 należy wręczyć pracownikowi osobiście, data jest taka sama. W tym wypadku warto dopilnować, by osoby odbierające złożyły podpis na potwierdzenie odbioru. Pracodawca powinien bezwzględnie przestrzegać wyznaczonych terminów. Ważne jest także do kiedy rozliczenie należy złożyć w urzędzie skarbowym. Termin rozliczenia podatku i termin składania PIT upływa 30 kwietnia.

Do kiedy rozliczenia podatkowe?

Termin złożenia PIT w urzędzie skarbowym zależy także od rodzaju dokumentu. Jeśli ktoś zastanawia się do kiedy PIT 28 należy rozliczyć i oddać, jest to 31 stycznia 2019. Natomiast PIT 40 oraz PIT 40A należy złożyć do 28 lutego. Resztę dokumentów, na przykład PIT 37 składa się w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia 2019.

Kary za spóźnienie

Termin PIT i rozliczenie się w urzędzie skarbowym powinno być priorytetem dla każdego. Nierozliczenie się z podatku w czasie grozi grzywną, a nawet w szczególnych przypadkach karą pozbawienia wolności.


Przejdź do: