Kwota Wolna od Podatku 2018/2019 – Informacje

Kwota wolna od podatku dochodowego nie zmieniła się od 2009 roku i wynosi 3091,00 zł. Jest to suma zarobku, która nie powoduje obowiązku zapłacenia podatku dochodowego. Nie zmienia to faktu, że rozliczenie i złożenie PIT-ów i tak jest konieczne. Zazwyczaj jest to korzystne dla podatnika, ponieważ kwoty wolne od podatku powodują zwrot pieniędzy przeznaczonych w danym roku na PIT. Niezłożenie podatku w terminie grozi wysoką grzywną, dlatego powinno się przestrzegać terminów.

Zwolnione z opodatkowania

Kwota zwolniona z podatku to nie jedyna korzyść dla podatnika. Dodatkowo część dochodów może być zwolniona jest z opodatkowania. Są to między innymi darowizny, spadki, dochody z odsetek a kontach osobistych oraz przychody od sprzedaży nieruchomości. Istnieją metody obniżania obciążeń podatkowych. Jest to na przykład rozliczanie się wspólnie z małżonkiem, uzyskiwanie dochodów, które nie obejmuje ustawa albo uzyskiwanie dochodów zwolnionych od podatków, które wymienione były wyżej.

Kwota zwolniona od podatku- obliczanie

Kwota dochodu zwolniona od podatku obliczana jest przez skalę podatkową. Suma ta dotyczy tylko podatników, którzy opodatkowani są podatkiem właśnie według tej skali. Od kwoty dochodu niższej niż 3091 zł odejmowana jest kwota obniżająca podatek- 556,02 zł.


Przejdź do: