Obliczanie Podatku Dochodowego PIT 2018 – Informacje

Obliczanie podatku dochodowego na zasadach ogólnych kształtuje się narastająco od początku roku. Wzór na obliczanie podatku można określić według schematu: przychód-koszty=dochód. Podstawę opodatkowania otrzymujemy przez odjęcie od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne. Podstawa obliczenia podatku należy zaokrąglić do pełnych złotówek. Następnym krokiem jest pomnożenie wyniku przez 18% oraz odjęcie od tego kwoty zmniejszającej podatek, czyli 556,02 zł. Obliczenia podatku dochodowego kończymy odejmując od tej kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Przykłady

Obliczenia podatku najlepiej podpierać przykładami dostępnymi na przykład na stronach internetowych. Jest to dobry sposób dla osób rozpoczynających swoją przygodę z rozliczeniem PIT-ów. Zdecydowanie może to ułatwić korzystanie ze wzoru podanego powyżej i sprawi, że podatnik nie popełni błędu.

Kalkulator podatku

Wyliczenie podatku można ułatwić sobie korzystaniem z kalkulatora. Jest bardzo posty w użyciu- wystarczy w odpowiednie miejsca wpisać dane i kalkulator wyliczy wszytko za podatnika. Obliczanie podatku dochodowego staje się dzięki temu mniej czasochłonne i pozwala uniknąć niepotrzebnych błędów.


Przejdź do: