Progi Podatkowe - Aktualne Progi PIT 2018

Progi podatkowe na rok 2018 nie zmienią się i będą takie same jak w latach poprzednich. Pierwszy próg podatkowy wynosi 18%, natomiast drugi próg podatkowy to 32%. Przekroczenie pierwszej stopy podatku dochodowego wiąże się z dochodem większym niż 85.528 zł. Skala ta obowiązuje już od 2009 roku.

Obliczanie podatku

Stopnie podatkowe oblicza się w bardzo prosty sposób. Wiadomo, że wraz ze wzrostem dochodów podatnika, wzrasta także to, ile podatku się zapłaci. W pierwszym progu podatek wynosi 18% podstawy minus kwota 556,02 zł. Przekroczenie progu i wejście na drugi stopień wiąże się z tym, że podatek wynosi 14.839,02 zł. Do tego należy dodać 32% nadwyżki ponad kwotę 85.528 zł. Oczywiście trzeba do tego doliczyć normalnie opodatkowaną na 18% kwotę z pierwszego progu podatkowego.
Zobacz video o podatku liniowym:Kiedy podatek jest inny
Aktualne progi podatkowe przeznaczone są dla osób fizycznych. Jeśli jednak ktoś rozlicza się podatkiem liniowym, zawsze wynosi on 19%. Dotyczy to głownie prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz niektórych sektorów podatku rolnego.


Przejdź do: