Ulgi PIT 2018 - Wysokość odliczeń

Ulgi podatkowe uzależnione są przede wszystkim od rodzaju rozliczenia, a gwarantowane są i określane przez ustawę. Powodują one obniżenie podstawy podatkowej. Główne ulgi i odliczenia to przede wszystkim: ulga na dziecko, ulga za Internet, ulga od darowizny, ulga ze krew, ulga na cele rehabilitacyjne oraz ulga odsetkowa.

Dokładne informacje

Ulga podatkowa na dziecko wynosi 1112,04 zł za każdego małoletniego członka rodziny, w stosunku do którego podatnik sprawował opiekę. A jakie ulgi przysługują za Internet? Od podatku możemy odjąć koszty poniesione na rzecz Internetu do kwoty 760 zł. Ulga w podatku w ramach darowizny może wynosić maksymalnie 6% rocznego dochodu. Dla krwiodawców jest to ulga w wysokości 130 zł za każdy oddany litr krwi. Kwotę tą ustala Minister Zdrowia i Opieki Społecznej. Wysokość ulgi podatkowej na cele rehabilitacyjne wynosi 2280 zł i przysługuje tylko tym, których dochód nie przekracza 9120 zł. Ulga odsetkowa dotyczy tylko niewielkiej części podatników. Stosować ją mogą osoby, które spłacają kredyt na mieszkanie.

Inne ulgi

Ulgi podatkowe 2018 przysługują jeszcze osobą pracującym za granicą. Jest to tak zwana ulga na powrót. Inna ulga PIT 2018, o której należałoby wspomnieć, dotyczy wydatków poniesionych przez podatnika na rzecz oszczędzana w kasie mieszkaniowej. Wynosi ona maksymalnie 30% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 11.340 zł.


Przejdź do: